Lịch thi

Lịch thi giữa kỳ học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 10 và 11

07/03/2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 phòng Đào tạo thông báo lịch thi giữa kỳ học kỳ II năm 2017 - 2018 như sau:

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ Giáo dục thể chất Khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018

07/03/2018

Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018 phòng Đào tạo thông báo Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ Giáo dục thể chất Khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018 như sau:

Lịch thi cuối kỳ giáo dục Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2017 - 2018

07/03/2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 phòng Đào tạo thông báo Lịch thi cuối kỳ giáo dục Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2017 - 2018

Lịch thi cuối kỳ khoá 12

16/01/2018

Lịch thi cuối kỳ khoá 12

Lịch thi khoá 10, 11

16/01/2018

Lịch thi khoá 10, 11