Chương trình

Chương trình đào tạo ngành Kế toán

05/02/2018

Đào tạo ra các nhà kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh, tác phong nghề nghiệp, sức khoẻ tốt, nắm vững các kiến thức cơ bản, cơ sở về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các loại hình doanh nghiệp; có khả năng kết hợp kiến thức học thuật, kỹ thuật quản trị và kinh doanh cùng với khả năng ngôn ngữ để đáp ứng được các vị trí nhân viên kinh doanh hoặc quản lý cấp trung và cao cấp trong môi trường kinh doanh năng động.

Chương trình đào tạo ngành Thanh nhạc

03/02/2018

Đào tạo cử nhân trình độ Cao Đẳng Thanh nhạc có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững những kiến thức cơ bản về thanh nhạc, nhạc lý, nhạc cụ, kỹ thuật thanh nhạc, trở thành những cán bộ có trình độ văn hóa và có năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo và có khả năng giảng dạy.

Chương trình đào tạo ngành Quản trị lữ hành

03/02/2018

Đào tạo những người làm việc trong ngành du lịch có phẩm chất, đạo đức và gắn bó với nghề nghiệp, có kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh trung tâm lữ hành. Bên cạnh đó, quản trị kinh doanh Khách sạn - Nhà hàng, Quản trị dịch vụ du lịch, có kỹ năng làm việc trong khách sạn, nhà hàng, đại lý du lịch đồng thời có khả năng tiếp tục học tập, để nâng cao trình độ hoặc phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn

02/02/2018

Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề “Quản trị khách sạn” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, nhà hàng, buồng, ăn uống, phục vụ tiệc, hội nghị hội thảo. Với các môn học tự chọn được phân ba nhóm gắn với ba chuyên ngành hẹp: quản trị lưu trú, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo, người học có thể lựa chọn con đường thăng tiến, phát triển nghề nghiệp của mình theo một trong ba lĩnh vực đã nêu. Ngoài ra chương trình đào tạo còn trang bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách chuyên nghiệp và sức khỏe tốt.

Chương trình đào tạo ngành Diễn viên Kịch – Điện ảnh

02/02/2018

Đào tạo cử nhân trình độ Cao Đẳng Diễn viên kịch – Điện ảnh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững những kiến thức cơ bản về hệ thống ngành Nghệ thuật biểu diễn là Sân khấu Và Điện ảnh, để trên cơ sở đó người học khi ra trường có thể tham gia vào hoạt động nghệ thuật với nhiều dạng khác nhau: Nghệ sĩ biểu diễn, người tổ chức và quản lý các hoạt động nghệ thuật, tổ chức hoạt động cộng đồng liên quan tới nghệ thuật, hướng dẫn và giảng dạy về Nghệ thuật sân khấu và Điện ảnh...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

02/02/2018

Đào tạo những người làm việc trong ngành du lịch có phẩm chất, đạo đức và gắn bó với nghề nghiệp, có kiến thức về điều hành du lịch, hướng dẫn viên du lịch và quản lý lữ hành. Bên cạnh đó, quản trị kinh doanh Khách sạn - Nhà hàng, Quản trị dịch vụ du lịch, có kỹ năng làm việc trong khách sạn, nhà hàng, đại lý du lịch đồng thời có khả năng tiếp tục học tập, để nâng cao trình độ hoặc phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Chương trình đào tạo Tiếng Trung Quốc

02/02/2018

Chương trình có mục tiêu đào tạo các cử nhân có trình độ Cao đẳng tiếng Trung có đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng làm việc trong các công ty, doanh nghiệp nước ngoài thuộc lĩnh vực thương mại, kinh tế, ngoại giao hoặc có thể liên thông lên Đại học cùng khối ngành.

Chương trình đào tạo Tiếng Nhật

02/02/2018

Chương trình có mục tiêu đào tạo các cử nhân có trình độ Cao đẳng tiếng Nhật có đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng làm việc trong các công ty, doanh nghiệp nước ngoài thuộc lĩnh vực thương mại, kinh tế, ngoại giao hoặc có thể liên thông lên Đại học cùng khối ngành.

Chương trình đào tạo Tiếng Hàn

02/02/2018

Chương trình có mục tiêu đào tạo các cử nhân có trình độ Cao đẳng tiếng Hàn có đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng làm việc trong các công ty, doanh nghiệp nước ngoài thuộc lĩnh vực thương mại, kinh tế, ngoại giao hoặc có thể liên thông lên Đại học cùng khối ngành.

Chương trình đào tạo Tiếng Anh

02/02/2018

Chương trình có mục tiêu đào tạo các cử nhân có trình độ Cao đẳng tiếng Anh có đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng, có khả năng làm việc trong các công ty, doanh nghiệp nước ngoài thuộc lĩnh vực thương mại, kinh tế, ngoại giao hoặc có thể liên thông lên Đại học cùng khối ngành.