Bậc Cao Đẳng

Ngành Tin học ứng dụng

31/01/2018

Mã ngành: C480202. Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT(hoặc tương đương)

Ngành Tiếng Trung

31/01/2018

MÃ NGÀNH: 6220209 Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Ngành Tiếng Nhật

31/01/2018

MÃ NGÀNH: 6220212 Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Ngành Tiếng Hàn

31/01/2018

MÃ NGÀNH: 6220211 Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Ngành Tiếng Anh

31/01/2018

MÃ NGÀNH: 6220206 Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Ngành Thiết kế thời trang

31/01/2018

MÃ NGÀNH: 6210403 Xét tuyển và thi môn năng khiếu: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển. Thi môn: Trang trí màu

Ngành Thiết kế đồ họa

31/01/2018

MÃ NGÀNH: 6210402 Xét tuyển và thi môn năng khiếu: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển. Thi môn: Trang trí màu

Ngành Thanh nhạc

31/01/2018

MÃ NGÀNH: 6210225 Xét tuyển và thi môn năng khiếu: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển. Thi môn: Hát

Ngành Tài chính ngân hàng

31/01/2018

MÃ NGÀNH: 6340202 Xét tuyển: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển.

Ngành Quay phim

31/01/2018

MÃ NGÀNH: 6210232 Xét tuyển và thi môn năng khiếu: Chỉ cần tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) là được xét tuyển. Thi môn: Chụp ảnh