Thông tin
Lịch thi giữa kỳ học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 10 và 11

Lịch thi giữa kỳ học kỳ II năm học 2017 - 2018 khóa 10 và 11

07/03/2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 phòng Đào tạo thông báo lịch thi giữa kỳ học kỳ II năm 2017 - 2018 như sau:

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ Giáo dục thể chất Khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ Giáo dục thể chất Khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018

07/03/2018

Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018 phòng Đào tạo thông báo Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ Giáo dục thể chất Khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018 như sau:

Lịch thi cuối kỳ giáo dục Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2017 - 2018

Lịch thi cuối kỳ giáo dục Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2017 - 2018

07/03/2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 phòng Đào tạo thông báo Lịch thi cuối kỳ giáo dục Quốc phòng - An ninh học kỳ II năm học 2017 - 2018

Đào tạo CLC

Giới thiệu đào tạo chất lượng cao

25/08/2017

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu tiếp cận các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế của sinh viên, BQL Đề án thành lập Trường Đại học Du lịch Sài Gòn, BGH Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đào tạo chất lượng cao cho tất cả các ngành nghề.

Ngành Đào Tạo

Ngành Tin học ứng dụng

31/01/2018

Mã ngành: C480202. Xét tuyển: Tốt nghiệp THPT(hoặc tương đương)