Giới thiệu
CƠ CẤU TỔ CHỨC.

CƠ CẤU TỔ CHỨC.

24/08/2017

PHÒNG ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

24/08/2017

PHÒNG ĐÀO TẠO

Thông tin

Lịch thi cuối kỳ khoá 12

16/01/2018

Lịch thi cuối kỳ khoá 12

Đào tạo CLC

GIỚI THIỆU ĐÀO TẠO CLC

25/08/2017

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu tiếp cận các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế của sinh viên. Trường Đại học Du lịch Sài Gòn đào tạo chất lượng cao cho tất cả các ngành nghề.

Chương trình

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

25/08/2017

Trường Đại học Du lịch Sài Gòn tiền thân là Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Ngành Đào Tạo

Ngành Thư ký văn phòng

16/01/2018

Thư ký văn phòng là gì?


16/01/2018

Mạng máy tính